Psykomotorisk fysioterapi

I psykomotorisk fysioterapi står samspillet mellom kropp, tanker og følelser sentralt. Kroppen forstås som bærer av viktige erfaringer og er derfor en kilde til selvinnsikt. Psykomotorisk fysioterapi skal være hjelp til selvhjelp og innebærer en bevissthets- og endringsprosess over tid.

Hensikten er å bli bedre kjent med hvordan livet setter seg i kroppen og hvordan følelser kan komme til uttrykk. Gjennom samtale, bevegelser og individuelt tilpassede øvelser har vi som mål å oppnå økt bevissthet rundt kroppens reaksjoner på stress, ubehag og andre påkjenninger.

786777

Målet er å håndtere livets utfordringer på en mer hensiktsmessig måte. Første timen består av samtale og kroppslig undersøkelse. Fysioterapeuten bruker et par timer på å vurdere om behandlingen er aktuell for deg. Det er viktig at du som pasient er motivert for å få utbytte av behandlingen. Dine mål og forventninger sammen med funnene fra kroppsundersøkelsen utgjør grunnlaget for hvordan behandlingen legges opp.