Allmenn fysioterapi

Allmenn fysioterapi omfatter en bred spekter av behandlingsmetoder og øvelser rettet mot å forbedre pasienters generelle fysiske funksjon og bevegelighet. Fysioterapeuter innen dette feltet arbeider ofte med å redusere smerte, øke styrke og gjenopprette optimal funksjon gjennom tilpassede terapiplaner.

Fysioterapeuten vår behandler muskel og skjelettplager, nevrologiske tilstander og tilbyr generell rehabilitering/opptrening. Alle pasienter blir grundig undersøkt før det blir lagt en plan for videre oppfølgning. Behandlingstiltakene er basert på funn ved undersøkelse og sykehistorie.

234324