Akupunktur

Akupunktur er en del av tradisjonell kinesisk medisin som går flere tusen år tilbake, og har en helhetlig tilnærming i å forebygge og behandle ulike sykdommer og plager. Tradisjonell kinesisk medisin omhandler også urtemedisin, kosthold, moxa, kopping, taiji og qigong.

Akupunkturens stilling

Stadig flere bruker akupunktur verden over også i Norge. Det kan knyttes til pasientenes egne erfaringer og en økende aksept av akupunktur gjennom et bredt utvalg av kliniske forskningsstudier.

665655

Kroniske og stressrelaterte sykdommer er økende i Norge som i resten av verden. Flere er bevisst uønsket bivirkninger av vestlig medisin som også kan forklare økt bruk av akupunktur som ny komplementerende helsetjeneste.

Kinesisk medisin

Akupunktur er basert på en grunnleggende tradisjonell kinesisk medisinsk teori om QI eller vital energi som sirkulerer i definerte kretsløp (meridianer) gjennom hele kroppen. Dette kretsløpet knytter de ulike organsystemer og vev sammen. De påvirker og er gjensidig avhengig av hverandre for at vital energi skal sirkulere fritt i kretsløpet. For lite av den sirkulerende vitale energien eller stagnasjon av den kan være kilde til flere plager og sykdommer, både fysiske og emosjonelle. Det er flere faktorer som kan påvirke kvalitet og kvantitet av vital energi. Årsaksfaktorer kan være fysiske, emosjonelle, klima, kosthold, livsstil og konstitusjon. Valg av akupunkturbehandling er basert på en tradisjonell kinesisk medisinskbasert diagnose.