Fysioterapi

Print

Fysioterapeut med eller uten driftstilskudd?

Ved Ammerud Fysioterapi har vi terapeuter med og uten driftstilskudd.

Fysioterapeuter med eller uten driftstilskudd har fulgt akkurat samme utdanning. Terapeuter med driftstilskudd har kontrakt med kommunen, mens terapeuter uten tilskudd jobber privat.

Hos de som jobber med driftstilskudd betaler man egenandel og har mulighet til å få frikort. På vår klinikk er det for øyeblikket opp til 3 måneders ventetid. Fysioterapi med avtale passer for de som har kroniske plager og som trenger behandling over lengre tid.

Fysioterapi uten driftstilskudd koster 350 kr per konsultasjon.                                                                          

Det er ikke mulig å få frikort. Vi har valgt å legge prisen til 350 kr, slik at differansen mellom egenandel og full pris ikke er så stor.

Det er mulig å bli behandlet av vår fysioterapeut uten driftstilskudd mens man står på venteliste hos en med driftstilskudd.

Hva er fysioterapi

Fysioterapi er en klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av fagpersoner med offentlig godkjenning/autorisasjon.

Undersøkelse og funksjonsvurdering utgjør fysioterapeutens fundament for valg av behandling og tiltak individuelt eller i gruppe. Sentrale elementer i denne prosessen er:

  • Gjennomgang av sykehistorie (inkludert sosiale forhold og forventninger).
  • Kartlegging av hva pasienten/brukeren kan/ikke kan av dagliglivets aktiviteter/funksjoner.
  • Detaljert bevegelsesanalyse av helhetlige funksjoner og deler av disse.
  • Spesifikke undersøkelser og tester.
  • Vurdering av pasienten/brukerens ressurser og endringspotensial.
  • Vurdering av mulig sammenheng mellom de ulike funn – problemer og ressurser – hos pasienten/brukeren. Vurderingen danner grunnlag for å si hvorfor pasienten/brukeren har smerte eller funksjonsproblemer.
  • Diskusjon med pasienten/brukeren og fastsetting av mål på kort og lang sikt
Thursday the 15th. Vi hjelper deg videre!
Copyright 2012

©

Joomla template poker