Dry needling

Print

 

Dry needling faller under fysioterapi og ikke under alternativ behandling.

Dry needling er behandling av triggerpunkter (muskelknuter) ved bruk av nåler.
Nålen blir satt inn i en muskel hvor målet er å løsne de stramme båndene.

Dette virker veldig bra for å løse opp stramme muskler og er ofte mye mer effektivt enn tradisjonell massasje.

Dry needling er ikke akupunktur. Man jobber ut fra den vestlig medisinske tenkningen og ut fra en grundig undersøkelse danner vi oss en mening om årsakssammenhenger til smertene.

Når vi har funnet stramme og ømme muskler som kan være årsaken til smertene, settes nålene slik at muskelfibrene blir påvirket og ”slipper taket”. Dette gir en smertelindrende effekt.

Man skal forvente å bli litt støl etter en behandling. Det kan sammenlignes litt med stølhet etter trening, hvor det samme skjer inni muskelen. I likhet med treningsstølhet forsvinner stølheten etter nålebehandling etter en dag eller to, men her er det individuelle forskjeller. Du må prøve selv og se hvor lang tid du bruker før stølheten er borte.

Dry needling er en effektiv behandlingsmetode for smerter fra muskler, som sjelden trenger mer enn 4-5 behandlinger.

Nålene som brukes er vanlige akupunkturnåler som kommer i engangs sterile forpakninger. Det blir alltid brukt nye, sterile nåler som blir kastet som medisinsk avfall etter bruk.

Ved deaktivering av triggerpunkter kan man også få bort "radierende" og utstrålende smerte.

 Pris -> Ingen tilleggspris

 

Thursday the 15th. Vi hjelper deg videre!
Copyright 2012

©

Joomla template poker