Print

 

Akupunktur

Tynne nåler settes i spesifikke punkter på kroppen for å påvirke kroppens egen evne til å helbrede seg selv. Målet for en akupunktør er å behandle årsaken og ikke symptomet.


Energibaner:

I følge kinesisk medisin finnes det baner som distribuerer energi eller "Qi" mellom organ-systemene i kroppen. Disse banene blir kalt for "meridianer". Dersom energien ikke løper som normalt i meridianene, eller energien er blokkert eller svekket i organsystemene, vil det gi ubehag eller sykdom.
 

 

Kinesisk medisin:

Akupunktur er en del av tradisjonell kinesisk medisin. I tillegg til akupunktur omfatter kinesisk medisin urtemedisin, kosthold, Tai Ji og Qi-Gong. Sentralt i kinesisk medisin står forståelsen av kroppen som et helhetlig system, hvor kropp og sjel er integrert og gjensidig påvirker hverandre.

Balanse

Menneskekroppen prøver til enhver tid å opprettholde balanse og likevekt. Ved for stor fysisk eller psykisk belastning på kroppen , kan dette bli forstyrret og det oppstår symptomer som tegn på ubalanse.

Noen vanlige plager som behandles med akupunktur er:

• Muskel/skjelettlidelser
• Migrene
• Reumatiske plager
• Astma
• Bronkitt
• Bihulebetennelse
• Allergi
• Mage/tarm problemer
• Sure oppstøt
• Blærekatarr
• Prostatitt
• Menstruasjonsforstyrrelser
• Infertilitet hos menn og kvinner
• Søvnproblemer
• Angst
• Uro
• Depresjon

Effekten av akupunktur har blitt anerkjent av Verdens Helseorganisasjon WHO, for dens effekt på over 40 forskjellige lidelser. Akupunktur er den alternative behandlingsform som er best dokumentert og som står nærmest å bli offentlig godkjent.


 Akupunktur blir utført av vår kollega Raj Narula

Thursday the 15th. Vi hjelper deg videre!
Copyright 2012

©

Joomla template poker